Cine administrează site-ului Metacursuri.ro?

Acest site este intretinut si administrat de ADVANCE CONSULTING AND TRAINING S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul în Cluj – Napoca, strada Aleea Negoiu, nr. 8, bl. G10, ap. 31, jud. Cluj înregistrată la Oficiul Registrul  de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3223/2018, cod unic de înregistrare 39652069.

Administratorul site-ului poate fi contactat prin telefon, email și la adresa de corespondență, după cum urmează:

 • telefon: 0736-676.477
 • Adresa e-mail :metacursuri.ro at gmail.com
 • Adresa de corespondență: Cluj – Napoca, strada Aleea Negoiu, nr. 8, bl. G10, ap. 31, jud. Cluj

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia utilizatorilor site-ului www.metacursuri.ro (care pot fi persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridica) (“Utilizatorii”) termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.metacursuri.ro.

Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site) de catre dumneavoastra reprezinta confirmarea ca ati citit, ati inteles si sunteti de acord cu termenii si conditiile enuntate in cuprinsul prezentului document, cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta si, va angajati ca veti respecta obligatiile contractuale si legale ce decurg din acesti Termeni si Conditii; de asemenea, garantati ca aveti capacitatea legala de a accepta Termenii si Conditiile in nume propriu si/ sau in numele persoanei pe care o reprezentati cu privire la utilizarea Site-ului. Termenii si Conditiile de utilizare a Site-ului (impreuna cu celelalte documente, pagini web sau orice alte materiale la care acesti Termeni si Conditii se refera) reprezinta un contract intre Advance Consulting and Training SRL si dumneavoastra, ca Utilizator, ce reglementeaza conditiile de utilizare in baza carora veti beneficia de Servicii.

Pentru folosirea in cele mai bune conditii a Site-ului, inainte de a utiliza sub orice forma site-ul,  vă solicităm în mod expres citirea cu atentie a acestor termeni care reglementeaza activitatea de navigare pe site si relatia societății noastre cu dumneavoastra,  în situația în care veti beneficia de orice serviciu si/sau veti achizitiona orice produs oferit de către Advance Consulting and Training SRL, prin intermediul site-ului Metacursuri.ro. Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obtinerea de informatii si accesul la serviciile si produsele oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat cele mentionate anterior nu este permisa.

Neacceptarea prevederilor acestor Termeni si Conditii atrage obligatia Utilizatorului de a inceta accesarea Site-ului, utilizarea de servicii si achizitia de produse. Accesarea lor in continuare constituie o acceptare in intregime a acestor Termeni si Conditii si a tuturor prevederilor acestora.

 • Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul site-ului Metacursuri.ro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestor Termeni si Conditii, in masura in care apreciaza ca este necesar. Versiunea modificata a acestor Termeni si Conditii va fi facuta publica pe acest site pentru persoanele care il utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare, achizitie sau dobandire a Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Astfel ca va rugam sa continuati sa accesati si sa recititi acesti Termeni si Conditii ori de cate ori veti accesa sau utiliza acest site, intrucat ei pot fi modificati fata de versiunea pe care ati accesat-o anterior.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site, inclusiv prin accesarea, achizitionarea sau dobandirea unui serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea, achizitionarea/dobandirea in orice mod a Serviciului.

 •  Identitatea contractanților:

Prestatorul este reprezentat in mod colectiv de Advance Consulting and Training SRL, Institulul de Hermetica, Studii, Cercetari Training si Dezvoltare Personala ( denumită în continuare Romania Mystery School ) și Raul Lazar, care au dezvoltat impreuna pachetul de servicii pus la dispoziția potențialilor utilizatori  prin intermediul acest site, respectiv Metacursuri.ro.

Beneficiarul contractului este Utilizatorul persoana fizica, juridica sau entitatea fara personalitate juridica care contracteaza, achizitioneaza sau dobandeste prin intermediul acestui Site, Servicii, si se identifica prin toate datele personale care apar pe factura fiscală emisă de prestator Advance Consulting and Training S.R.L. Beneficiarul va fi numit in continuare „beneficiar” „cursant” sau „client”

 • Definitii

In cuprinsul acestor Termeni și Condiții, termenii vor fi definiți de următoarea manieră:

 • “Site” – inseamna site-ul  Metacursuri.ro
 • “Administrator”- persoana sau echipa care se ocupa cu administrarea Site-ului
 • “Modul / module online” – sesiune de invatare compusa din aspecte teoretice si exercitii desfasurate de catre Utilizator fara asistenta altcuiva pe platforma Metacursuri.ro dezvoltata de Advance Consulting and Training SRL, Romania Mystery School și  Raul  Lazar;
 • “Sesiuni online” – sesiune de invatare care se desfasoara la o anumita data si ora, prin platforme de teleconferinta cu asistenta unui trainer autorizat;
 • “Sesiuni face 2 face” – sesiune de invatare și aplicare a exercițiilor care se desfasora la o anumita data, ora si locatie, în prezenta unui trainer autorizat;
 • “Serviciu” – orice serviciu, produs, material sau componenta a acestora oferite pe Site contra cost sau gratuit;

”Contract Click-Wrap Agreement” – contract de adeziune prin care consimțământul se acordă în mod clar, expres și neechivoc, în forma electronică; prin efectuarea plății contravalorii obiectului acestuia se consideră că a avut loc aderarea completă și fără amendamente la clauzele contractuale propuse de furnizor;

 • ”data încheierii contractului Click-Wrap Agreement” –  data achitării contravalorii cursului comandat;
 • ”executarea contractului” –  se consideră începută prin deschiderea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut sau acordarii accesului la platforma catre cursant;

Obiectul contractului:

Obiectul contractului dintre Advance Consulting and Training SRL si Utilizator il constituie prestarea de servicii si vanzarea de produse educationale si servicii conexe pe baza de inscriere sau comanda conform acestor Termeni si Conditii, prin raportare la obiectul principal de activitate al prestatorului;

Prestarea Serviciilor este realizata prin oferirea accesului la contul de cursant si la cursurile pentru care a fost achitata taxa de inscriere, conform programarii stabilite de comun acord. Cursurile se desfasoara conform programei de curs afisata pentru fiecare curs in parte. Prestarea Serviciilor incepe din momentul activarii/reactivarii contului de cursant. Achitarea taxei de curs reprezinta acordul Utilizatorului cu privire la prezentii Termeni si Conditii si cu privire la inceperea prestarii Serviciilor.

Acestui contract i se aplica prevederile contractelor de tip click-warp sau altfel spus,  „Click-Wrap Agreement”  incheiate la distantă;

„Click-Wrap Agreement” este denumirea acestui tip de contract, fiind diferentiat de alte tipuri de contracte prin metoda informatica de exprimare al consimtamantului. Aceasta a fost recent adoptat si de terminologia juridica romana.

Prin plata efectiva a pretului, Utilizatorul adera la clauzele contractuale propuse de furnizor, acesta reprezentand manifestarea de voință expresă a  beneficiarului (cursantului) de a contracta si care produce efecte din momentul in care furnizorul ia cunostinta de efectuarea platii, conform prevederilor legale. Prezentul contract are caracterul unui contract de adeziune, termenii acestuia fiind stabiliti in mod unilateral de catre furnizor.

 • Durata Contractului

Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata – Utilizatorul avand posibilitatea oricand sa comande cursuri si servicii suplimentare. Accesul la orice material de pe platformă se poate face pentru o perioada de maxim 12 luni sau pe termen nelimitat, iar participarea la sesiunile de online trebuie sa se faca la data selectata de catre cursant. Fiecare curs va preciza termenul de accesare a materialelor permis utilizatorului.

 • Drepturile şi obligatiile cursantilor:

Prin achitarea taxei de inscriere la curs, cursantul are dreptul de a beneficia de acces la curs in contul de cursant in cazul modulelor online sau conform programarii afisate la curs in cazul sesiunilor online sau “Sesiuni face 2 face”.

Cursantii inscrisi la traning-urile online pe Site-ul Metacursuri.ro au dreptul sa utilizeze pe deplin facilitatile care le sunt puse la dispozitie de aplicatia online, pentru contul lor de utilizator,  in conditiile legii, cu respectarea valorilor sociale si morale si fara a aduce atingere ordinii publice.

Limita drepturilor acordate:

 • Toate drepturile acordate cursantilor in temeiul acestor Termeni si Conditii sunt valabile pana la data limita afisata pentru fiecare activitate de curs in parte, dupa epuizarea perioadei prevazute, accesul cursantului la materiale va fi restricționat.
 • Dupa finalizarea ultimei zile de curs, cursurile se incheie, insemnand ca Serviciile au fost prestate integral, iar cursantii nu mai au drepturile conferite prin contract.
 • Cursantul are obligatia de a verifica daca i-au fost alocate toate cursurile la care s-a inscris si pentru care a achitat taxa de inscriere. Daca unul sau mai multe cursuri nu au fost alocate, cursantul are obligatia de a cere Advance Consulting and Training SRL, la adresa de email metacursuri.ro (@) gmail.com alocarea cursurilor. Daca cursantul nu solicita alocarea cursurilor, va avea dreptul de a renunta la contract si de a solicita rambursarea taxei de inscriere pentru cursurile nealocate in conditiie de mai jos (Renuntarea la contract).

Drepturi de proprietate intelectuala

 • Cursurile si toate materialele la care are acces cursantul pe intreaga durata a prestarii Serviciilor sunt si raman in proprietatea Advance Consulting and Training SRL, a D-lui. Raul Lazăr, a Romania Mystery School și  a partenerilor lor, dupa caz;
 •  Cursurile si toate materialele la care are acces cursantul pe intreaga durata a prestarii serviciilor sunt strict pentru folosinta si uzul personal al cursantului si nu pot fi copiate sau instrainate sub nicio forma catre niciun tert si nici folosite in scop comercial, fara a obtine acordul expres al proprietarilor, in acest sens;
 • Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre alte persoane decat cursantul, in orice scopuri se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al proprietarului;
 • Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice scopuri; administratorul site-ului și partenerii acestuia isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus;

Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scopuri pot fi trimise la adresa de email metacursuri.ro (@) gmail.com, telefonic sau prin intermediul serviciilor poștale;

 • Cursantii au dreptul doar de a descarca si salva suporturile de curs cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terte persoane, ci vor fi utilizate de cursant doar in scop personal;
 • Continutul site-ului este protejat prin prevederile legale care reglementeaza drepturile de autor si drepturile asupra marcii comerciale, apartinand asociaților, potrivit intelegerilor existente intre acestea;
 • Cursantul nu are dreptul de a schimba, modifica, sterge, afisa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vanzarea oricaror informatii, materiale de pe Site si nici parti din acestea. Este necesara obtinerea permisiunii exprese a Societatilor sau a oricarei alte entitati care detine drepturile respective de proprietate intelectuala inainte de a putea publica, distribui, afisa, sau exploata in scop comercial sau personal orice material existent sub orice forma pe site;
 • Prin utilizarea site-ului, sunteti de acord sa respectati legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala pe care Societatile si partenerii lor le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Serviciile, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii si beneficiarii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreuneia din prevederile din prezentii Termeni si Conditii, vor putea fi trasi la raspundere potrivit legii;
 • Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori si/sau cursanti (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Societatilor sau partenerilor lor, dupa caz;
 • Prin derogare de la clauza de mai sus, nu apartin Advance Consulting and Training SRL sau a  partenerilor ei,  acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi ori un alt detinator sau o alta sursa, si nici opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului sau cursanti fata de materialele de orice fel postate pe site sau fata de continutul site-ului in general. In cazurile in care continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video sau alte materiale, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale;
 • Utilizatorii si cursantii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului si asociații  sunt exonerati de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de “comunicate de presa”. Utilizatorii si cursantii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca nici Administratorul Site-ului, nici Societatile nu isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, acuratetea si validitatea continutului Site-ului si nici pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia;
 • Orice tentativa de copiere sau postare online a materialelor se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani conform Legii 8/1996.
 • Acces la Site si Servicii

Scopul permis pentru utilizarea Site-ului este obtinerea de informatii si accesul la traning-urile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat cele mentionate anterior nu este permisa.

Pentru accesarea Site-ului si a platformei Metacursuri.ro este necesara o conexiune la internet si un dispozitiv tip desktop, laptop, tableta. Societatea noastră și partenerii săi nu isi asuma raspunderea pentru securitatea Site-ului sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Deoarece functionarea si prestarea traning-ului depind de furnizorii de servicii de internet, Advance Consulting and Training S.R.L. și partenerii săi, nu garanteaza si nu isi asuma raspunderea ca traning-urile oferite vor fi intotdeauna conforme cu dorintele cursantului, neintrerupte, la timp si fara erori.

Serviciile oferite de Advance Consulting and Training SRL și a partenerilor săi,  sunt destinate persoanelor cu varsta de peste 18 ani. Persoanele  cu varsta sub 18 ani pot sa beneficieze de Serviciile oferite atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre reprezentantul legal al minorului.

Inscrierea la Serviciile oferite se realizeaza prin completarea unei cereri de inscriere. Cursantii garanteaza ca toate informatiile pe care le introduc in cererea de inscriere sunt corecte si complete, urmand ca orice modificari ar interveni sa fie aduse la cunostinta Advance Consulting and Training SRL in vederea actualizarii acestora.

Este interzisa inscrierea pe Site  și achiziționarea training-urilor, cursurilor sau a oricăror produse utilizand numele unei alte persoane sau un nume fals, precum si furnizarea de informatii incorecte, inexacte si/sau fictive. Furnizarea de date false de către cursant către Advance Consulting and Training SRL, necesare emiterii facturilor fiscale, exonerează de răspundere emitentul facturii fiscale, iar cursantul va răspunde pentru încălcarea dispozițiilor legale. Dacă administratorul site-ului are indicii că datele furnizate sunt necorespunzătoare realității, reprezentanții legali vor sesiza autoritățile în vederea angajării răspunderii civile sau penale, după caz.

 Pentru a beneficia de Serviciile oferite nu este necesara indeplinirea unor cerinte sau conditii suplimentare legate de studii, calificari anterioare sau experienta intr-un anumit domeniu.

Prestatorul ofera utilizatorilor, respectiv cursantilor acces limitat pe Site si nu le confera dreptul de a descarca sau de a modifica sau reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera si in orice scopuri fara acordul scris al Advance Consulting and Training SRL și a paretenrilor săi. Cursantii au dreptul doar de a descarca si salva suporturile de curs cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terte persoane, ci vor fi utilizate doar in scop personal. Orice abatere de la condițiile expuse, autorizează administratorul site-ului de a sesiza autoritățile în vederea angajării răspunderii civile sau penale, după caz.

Postarea mesajelor. Alte obligatii ale cursanților

La postarea mesajelor pe site, cursantul trebuie sa foloseasca un limbaj decent, adecvat mediului de studiu, folosind un ton cat mai amical.

Este interzisa postarea de mesaje sau manifestarea de atitudini care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea unei persoane sau organizatii. Se recomanda ca orice discutii si/sau argumentari sa fie purtate pe un ton colegial. Mesajele care nu respecta aceste prevederi vor fi automat sterse fara notificare.

Daca Administratorul apreciaza, la discretia sa, ca faptele sunt de natura a periclita imaginea/buna reputatie a Advance Consulting and Training SRL și a partenerilor săi Romania Mystery School și Raul Lazăr,  sau sunt contrare normelor legale, valorilor sociale si morale ori contravin ordinii publice, Administratorul site-ului Metacursuri.ro poate hotari excluderea cursantului sau Utilizatorului din sistem cu pierderea de catre acesta a tuturor drepturilor aferente acestei calitati.

Este interzisa publicarea pe site sau incarcarea prin intermediul site-ului de materiale cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incita la violenta sau rasism, de tip spam sau care contin virusi, etc., de materiale care promoveaza discriminarea pe orice motiv sau care sunt publicate cu incalcarea obligatiilor fata de terti (cum ar fi, de exemplu, o obligatie de confidentialitate), de materiale care promoveaza activitati ilegale, care ameninta, abuzeaza de sau invadeaza viata privata a altei persoane sau care cauzeaza enervarea, anxietatea sau cauzeaza inconveniente unei alte persoane, care sunt de natura a hartui, supara, alarma orice alta persoana, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care se reprezinta in mod gresit identitatea sau afilierea sa fata de terti, materiale care dau falsa impresie ca emana de la Advance Consulting and Training SRL, Raul- Viorel Lazăr sau Institutul Hermetic. etc. Cursanților le este interzis sa posteze sau sa transmita materiale al caror continut incalca legislatia in vigoare.

Este strict interzisă incercarea de a obtine acces neautorizat la Site, la serverul pe care este găzduit site-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectata cu Site-ul; realizarea, prin acțiune sau inacțiune a oricarei activitati care poate fi daunatoare site-ului Advance Consulting and Training SRL și a partenerilor săi; trimiterea sau postarea de orice material de publicitate, marketing, material promotional nesolicitat pe sau prin intermediul site-ului. In cazul unei astfel de incalcari, drepturile de folosire a site-ului vor inceta imediat pentru persoana care a savarsit sau a participat la savarsirea incalcarii. Accesul neautorizat pe site sau serverele Advance Consulting and Training SRL ori inchiriate acesteia poate fi considerat infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Vom denunța orice astfel de incalcare, autoritatilor competente si vom coopera cu autoritatile respective prin divulgarea identitatii persoanei in cauza si a oricaror altor informatii solicitate de autoritati, în vederea tragerii la răspundere penală a faptuitorilor. Utilizatorilor le este interzis sa foloseasca site-ul in scopuri comerciale, altele decat cele permise prin acesti Termeni si Conditii. Atenție, Utilizatorilor le este interzis sa colecteze date cu caracter personal de pe site si sa le foloseasca in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri.

 • Abateri şi sanctiuni

Orice actiuni sau omisiuni care incalca dispozitiile legale sau prezentii Termeni si Conditii vor fi sanctionate de catre Administrator si/sau Prestator, la discretia acestora, si se pot solda cu atentionarea sau excluderea definitiva din platforma aferenta site-ului in functie de gravitatea faptei. Decizia de sanctionare se va transmite in scris prin e-mail, la adresa de inscriere a clientului / cursantului. Cursantul poate sa raspunda acestei notificari in termen de 10 zile de la comunicare, iar administratorul site-ului va lua in considerare argumentele sau explicatiile cursantului, urmând să comunice decizia luată către cursant.

 • Drepturile si obligatiile Prestatorului

Prestatorul are dreptul recunoscut de beneficiar de a stabili perioada de desfasurare a cursurilor si de prestare a traning-ului.

Advance Consulting and Training SRL se obliga fata de clienti ca in cazul neprestarii sau prestarii necorespunzatoare a training-ului, daca se demonstreaza ca acest lucru este datorat culpei sale exclusive, tinand cont de prevederile acestor Termeni si Conditii si ale reglementarilor legale in vigoare, aratand prin orice mijloace de proba ca li s-a adus un prejudiciu real, iar acesta a fost efectiv suferit, sa despagubeasca clientul in limita contravalorii training –ului achitat de client.

Advance Consulting and Training SRL nu raspunde de potentialele daune provocate Utilizatorilor de navigarea pe Site.

Alte prevederi privind drepturile de proprietate intelectuala

Informatiile continute pe acest Site sunt proprietatea Advance Consulting and Training SRL și a partenerilor acestora (Raul Lazăr, Romania Mystery School) si sunt protejate de reglementarile privind protectia drepturilor de autor si drepturilor conexe (Legea nr. 8/1996) si nu pot fi reproduse fara acordul scris al proprietarului. Citarea din orice material sau informatie existentă pe Site nu trebuie sa depaseasca o fraza de maxim 20 de cuvinte, precizandu-se cu exactitate sursa.

Este interzisa copierea sau modificarea partiala sau integrala, publicarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea in orice fel a continutului Site-ului sau a oricarei portiuni din acesta in orice scop in lipsa unui acord scris din partea Advance Consulting and Training SRL.

Garantii. Limitarea raspunderii

Prestatorul se obliga fata de clienti ca,in cazul in care s-a adus un prejudiciu real efectiv suferit si probat cauzat exclusiv de catre Prestator, sa despagubeasca clientul in limita contravalorii Serviciilor achitate de acesta din urma.  

Prestatorul nu acorda nicio garantie ca serviciile oferite vor fi conforme cu dorintele Utilizatorului sau cursantului, neintrerupte, la timp si fara erori sau ca erorile vor fi corectate la timp sau rezultatele obtinute in urma folosirii Serviciilor vor fi corecte sau conforme cu dorintele cursantului. Prestatorul va depune eforturi rezonabile ca training-urile sa fie neintrerupte, oferite la timp, iar erorile corectate in cel mai scurt timp posibil.   Administratorul site-ului nu raspunde pentru eventuale defectiuni sau intreruperi in furnizarea training-urilor datorate software-ului sau furnizorilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). In orice caz, daca apar astfel de situatii, cursantul  este obligat sa notifice telefonic administratorul site-ului, care va incerca sa rezolve problemele aparute in mod rezonabil si in masura posibila.   Prestatorul nu este responsabil pentru nicio dauna produsa Utilizatorilor sau cursantilor prin utilizarea Site-ului, decat in conditiile si cu limitarile mentionate in prezentii Termeni si Conditii.   Prestatorul nu este responsabil de operatiunile de plata online, prin mijloace bancare sau posta realizate de terti, acestia fiind raspunzatori pentru corectitudinea si siguranta operatiunilor realizate.   In masura permisa de lege, se exclud toate garantiile, declaratiile si raspunderea fie expresa, fie implicita care ar putea reveni oricăruia dintre Advance Consulting and Training SRL, Raul Lazăr sau Romania Mystery School cu privire la training-uri si la platforma Metacursuri.ro si utilizarea sa. Nici un sfat, opinie sau informatie, orala sau scrisa obtinuta de catre cursanți de la Advance Consulting and Training SRL, Raul Lazăr sau Romania Mystery School sau prin utilizarea serviciilor sau prin intermediul platformei Metacursuri.ro nu reprezinta o garantie din partea celor enumerați mai sus.

 • Utilizatorii  și cursanții inteleg si sunt de acord ca Advance Consulting and Training SRL, Raul Lazăr sau Romania Mystery School, nu pot fi facuti raspunzatori pentru pierderile directe sau indirecte de profit, de venituri, de economii, de oportunitati de afaceri, de clientela sau de reputatie, pentru pierderile de date, pentru oricare alte pierderi financiare directe sau indirecte rezultate din: folosirea, inclusiv folosirea eronata a platformei Metacursuri.ro sau a trainin-urilor oferite; imposibilitatea utilizării platformei Metacursuri.ro; folosirea continutului Site-ului, in special bazarea deciziilor pe continutul Site-ului; atacurile unor virusi, atacuri cibernetice de tipul DoS („denial of service”, in romana: „blocarea serviciului”) sau atacul cu si prin alte materiale daunatoare din punct de vedere tehnologic, care pot afecta echipamentul de lucru, programele pentru calculator, datele sau orice alt material, datorate folosirii Site-ului sau descarcarii continutului de pe Site sau provenind de la un link la care Site-ul face trimitere; continutul website-urilor spre care gasiti link-uri pe Site; accesul neautorizat la sau alterarea transmiterii datelor.

Conditii Legale  

Site-ul functioneaza in conformitate cu prevederile legii romane in vigoare si se va alinia oricaror modificari viitoare ale legislatiei relevante.   Orice tentativa de frauda inregistrata pe Site va fi raportata autoritatilor competente.   In cazul in care oricare din dispozitiile acestor Termeni si Conditii este nula sau nevalabila, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din acesti Termeni si Conditii, care raman aplicabile.   Pentru a solicita informatii in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea Site-ului si Serviciilor, ne puteti contacta utilizand datele prezentate in sectiunea “Contact” a Site-ului.

Renuntarea la contract   

Renuntarea la cursurile achiziționate prin intermediul platformei Metacursuri.ro,  cu rambursarea de către Advance Consulting and Training SRL a taxelor platite,  poate opera conform legii,  doar in cazul in care nu s-a inceput executarea contractului  ( executarea contractului se consideră începută prin deschiderea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut sau acordarii accesului la platforma catre cursant) si numai in termen de maximum 14 zile din momentul achitarii taxei de inscriere, care reprezinta data incheierii contractului.  

 Daca beneficiarul a achitat taxa de inscriere si prestarea Serviciilor a inceput prin deschiderea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut (orice continut de la cursuri) sau acordarii accesului la platforma catre cursant, se considera ca prestarea Serviciilor a inceput cu acordul prealabil expres al beneficiarului, iar acesta din urma nu mai poate renunta la contract.

Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii,  cursantul confirma ca achitarea taxei de inscriere si deschiderea contului de cursant reprezinta consimtamantul sau expres la inceperea prestarii Serviciilor, iar inceperea furnizarii de continut/acordarea accesului la platforma de catre administratorul site-ului reprezinta inceperea prestarii serviciilor si confirma că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere la momentul inceperii prestarii Serviciilor potrivit celor de mai sus.

Regula  este menționată în  Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, prin art. 16 lit. m) conform caruia: ”art. 16 lit.  m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere”;  

  Doar in cazul in care s-a achitat taxa de inscriere si nu a inceput executarea Serviciului prin activarea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut sau a accesului la platforma catre cursant, atunci beneficiarul are posibilitatea de a se retrage unilateral din contract si poate cere rambursarea taxei de inscriere in termen de 14 zile de la data platii taxei de inscriere.

  Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, fara a fi necesar sa va justificati cererea, utilizand o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta sau e-mail la adresele mentionate in sectiunea Contact.

 In acest scop, puteti folosi modelul de retragere alaturat, folosirea lui nu este insa obligatorie. Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere (14 zile).   Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.  

Explicații suplimentare:

În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, regăsiți mai jos:

”A. Model de instrucţiuni privind retragerea din contract:

(1)Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua – a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni de completare.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi – a se vedea punctul 2 din Instrucţiuni de completare – cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie – a se vedea punctul 3 din Instrucţiuni de completare.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

(2)Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări – a se vedea punctul 4 din Instrucţiuni de completare.

A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.

A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare.

(3)Instrucţiuni de completare

1.Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:

a)în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material: “încheierii contractului.”;

b)în cazul unui contract de vânzare: “la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.”;

c)în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă şi livrate separat: “la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs”:

d)în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi: “la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.”;

e)în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată: “la care intraţi, dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a primului produs.”

2.Introduceţi numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră poştală şi, dacă este cazul, numărul dumneavoastră de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail.

3.Dacă pe site-ul dumneavoastră oferiţi consumatorului opţiunea de a completa şi transmite electronic informaţiile privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele: “De asemenea, puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru [introduceţi adresa de internet] formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.”

B. Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract:

– ”Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de email ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

– Data”

Furnizarea serviciilor si executarea obligatiilor:   

Conditiile platii:

   Plata se va efectua de catre beneficiar prin intermediul contului bancar nr. RO73INGB0000999908238777 deschis la Banca ING Sucursala Cluj-Napoca , beneficiarul fiind Advance Cobsulting and Training SRL;

Prestarea Serviciilor incepe in momentul activarii contului de cursant si oferirii accesului la platforma si/sau continuturi digitale;

 Termenul de furnizare a Serviciilor Furnizarea Serviciilor prin activarea contului de cursant si oferirea accesului la platforma si/sau continuturi digitale se va realiza in minim 2 zile si maxim 10 zile lucratoare din momentul confirmarii platii sau identitatii platitorului de catre banca, fara a se lua in considerare ziua in care s-a efectuat confirmarea. Prin achitarea taxei de inscriere beneficiarul isi exprima acordul expres de incepere a executarii Serviciilor. In cazul in care se intarzie furnizarea Serviciilor, clientul are obligatia de a contacta Advance Consulting and Training SRL pentru a cere furnizarea Serviciilor, atat telefonic, cat si prin email si in ultima instanta in scris prin scrisoare recomandata solicitand confirmarea de incasare a taxei de inscriere, utilizand datele de contact din sectiunea Contact. Durata maxima in care Prestatorul va raspunde este de cel mult 30 zile. 

Incetarea Contractului:

Prezentul contract încetează de drept, fără punerea în întârzire și fără a fi necesară sesizarea instanțelor de judecată (pact comisoriu expres de grad IV):

 •  la momentul la care cursantul a beneficiat de training-ul  achitat prin modalitatea arătată, părțile  executând obligațiile la care s-au îndatorat reciproc;
 • prin exercitarea dreptului la retragere in conditiile prevazute mai sus;
 • ca urmare a intervenirii forței majore;

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, cu condiţia notificării respectivului eveniment de forţă majoră într-un termen de 5 zile de la apariţia acestuia, către cealaltă parte. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele acestuia) împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând din acest contract, Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii pe care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui Eveniment de Forţă Majoră

Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) zile de la apariţia unui Eveniment de Forţă Majoră, Evenimentul de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi aceasta situaţie afectează în mod semnificativ executarea obligaţiilor asumate de către Părţi, atunci Părţile vor avea dreptul să rezilieze prezentul contract în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca Evenimentul de Forţă Majoră să continue înca în momentul acestei rezilieri.

 Fără a limita caracterul general al acestei noţiuni, Evenimentele de Forţă Majoră sunt definite ca fiind oricare evenimente ce nu pot fi controlate de partea în cauză şi ale căror efecte nu puteau fi evitate de către respectiva Parte şi care afectează în mod substanţial drepturile şi obligaţiile unei Părţi în baza acestui Contract.

            Evenimentele de Forţă Majoră vor include, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, următoarele:

Evenimente Naturale de Forţă Majoră cum ar fi: a) trăsnete, cutremure, uragane sau secetă şi alte condiţii climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute; b) explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); c) contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

Evenimente Nefavorabile de Forţă Majoră, cum ar fi:

 • neacordarea, fără un motiv justificat, de către orice Autoritate Competentă către Beneficiar a oricărui permis sau a oricăror autorizaţii necesare pentru desfăşurarea activității, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste permise sau autorizaţii sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorităţi Competente având efecte similare;
 • orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Părţilor (care poate include o anulare sau revocare a oricăror permise sau autorizaţii existente, fără un motiv întemeiat); sau

Partea afectată de un Eveniment de Forţă Majoră va informa cealalta Parte cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile după ce ia cunoştinţă de apariţia unui Eveniment de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale acestuia.

Partea afectată de un Eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi relua îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment şi va informa complet cealaltă Parte în legatură cu măsurile luate în acest sens, cu condiţia ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de Evenimentul de Forţă Majoră.

GARANŢII

Fiecare parte garantează că:

a) Este o entitate constituită în mod legal şi înmatriculată corespunzător, care funcţionează în mod valabil în conformitate cu prevederile legii române, având capacitate deplină de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce-i revin în baza prezentului Contract, fără să încalce vreo Lege sau reglementare existentă, sau orice alte contracte la care este parte, precum şi prevederile actelor sale constitutive.

b) De la data înfiinţării societăţii, nu a fost iniţiat niciun demers sau procedură legală şi nici nu există proceduri jurisdicţionale, acţiuni judecătoreşti sau arbitraje pe rol sau iminente împotriva sa, nu face obiectul niciunui dosar de executare silită şi nici nu se anticipează, în mod rezonabil, nici iniţierea şi nici iminenţa unei asemenea acţiuni împotriva sa, care ar putea să aibă efect negativ semnificativ asupra situaţiei sale financiare sau asupra capacităţii sale de a-şi îndeplini drepturile şi obligaţiile în baza prezentului Contract.

c) Beneficiarul training-urilor oferite prin intermediul platformei Metacursuri.ro, declară că datele de identificare comunicate sunt reale și deține calitate și capacitatea civilă necesară exprimării consimțămîntului și asumării drepturilor și obligațiilor rezultate din aderarea la prezentul contract;

Soluționarea litigiilor sau a situațiilor conflictuale:

 Prezentul contract şi efectele produse de acesta sunt guvernate, încheiate şi executate în concordanţă cu legile din România.

Toate litigiile care se nasc din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv orice problemă privind existenţa acestuia, validitatea sau încetarea sa, care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi deferite spre şi soluţionate în mod definitiv de către instanţele de judecată de la sediul Prestatorului.