Informare cursanți  privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Administratorul platformei Metacursuri.ro, în persoana Advance Consulting and Training SRL,. persoana juridica romana, avand sediul în Cluj – Napoca, strada Aleea Negoiu, nr. 8, bl. G10, ap. 31, jud. Cluj înregistrată la Oficiul Registrul  de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3223/2018, cod unic de înregistrare 39652069, vă înformează cu privire la  prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

  • Scopul, categoriile de date și temeiurile prelucrării

Prezenta informare se referă la calitatea dumneavoastră de participant la conferintele web (webinar) organizate de catre Consulting and Training SRL, Raul Lazăr și Romania Mistery School,  pe diferite teme de actualitate și în conformitate cu programa platformei Metacursuri.ro.

Advance Consulting and Training SRL prelucrează pe parcursul acestor evenimente online, în calitate de organizator, datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct atunci cand va inscrieti, precum nume, prenume, adresa de e-mail, imagini video / foto si numarul de telefon. Scopul urmarit de Advance Consulting and Training SRL este reprezentat de organizarea si desfasurarea conferintelor web, avand la baza necesitatea executarii unei obligatii contractuale (participarea voluntara a dvs. la aceste conferinte reprezinta un contract intre Advance Consulting and Training SRL si dvs.) –  a se vedea conținutul ”Termeni și condiții – contract de tip Click-Wrap Agreement”;

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, Advance Consulting and Training SRL utilizează serviciile unor parteneri contractuali, respectiv anumite platforme online (Facebook,  si www.zoom.us). Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societățile care administreaza platform www.zoom.us.

Platforma www.zoom.us este administrata de Zoom Video Communication, Inc., o societate cu sediul in Statele Unite ale Americii care actioneaza ca persoana imputernicita si cu ajutorul careia sunt organizate serviciile de teleconferinta. Politica de confidentialitate a acesteia o puteti consulta aici.

Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Advance Consulting and Training SRL  sau acestea le pot obține direct de la dumneavoastră în numele și pe seama Advance Consulting and Training SRL. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sau pe care acestea le obțin direct de la dumneavoastră în numele și pe seama Advance Consulting and Training SRL sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Platforma Facebook este administrata de Facebook Ireland Ltd., o societate cu sediul in Irlanda, aceasta actionand ca operator de date si a carei politica de confidentialitate o puteti consulta aici.

Unii dintre partenerii Societatii sunt terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică sau auditorii financiari. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Advance Consulting and Training SRL, care solicită subscrisei să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate catre state din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

Societatea care administreaza platforma www.zoom.us are sediul social in Statele Unite ale Americii, California, aceasta asigurand un nivel de protectie adecvat al datelor dvs cu caracter personal, fiind inscrisa in lista societatilor mentionate in Scutul de Confidentialitate UE-USA.

Durata prelucrării:

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe durata derularii conferintelor online, precum și pe durata valabilității user-ului și parolei de pe platform Metacursuri.ro.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Advance Consulting and Training SRL nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterge în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia:

Datele cu caracter personal prevăzute pentru scopul prevazut mai sus sunt prelucrate in considerarea executarii unui contract la care dvs sunteti parte, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele cu caracter personal pentru a putea lua parte la aceste conferinte online. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, nu va putea fi incheiat contractul prin executarea caruia sunt furnizate conferintele online.

Securitatea prelucrării datelor

Advance Consulting and Training SRL vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal:

Acestea sunt expuse pe larg în secțiunea referitoare la politica de confidențialitate de pe platform Metacursuri.ro

Reprezentantul Advance Consulting and Training SRL :

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Reprezentantul Advance Consulting and Training SRL, care poate fi contactat la tel. 0736-676.477 sau la adresa de  email: ………………………..

(GDPR/CCPA) Permission to send marketing communications. 

* we will not spam, rent, or sell your information… *

We believe in transparency and protecting your rights when it comes to your personal data.

By providing your email address you are giving your expressed consent for us to send you marketing emails about exclusive offers, event details, and news about Marisa Peer.

We will only use your phone number for timely reminders about our training events and we may even send you a free gift from time to time.
We will treat your personal details with the greatest care and confidentiality.
We will never sell them to any other company.
You may opt-out opt out of this service at any time and have the right to be forgotten from our databases.

Please see our Privacy Policy for more information.